Skip to main content

TYPO3


Gestió de continguts intel·ligent


TYPO3 és l'únic CMS basat en software lliure per a grans empreses

El TYPO3 és un gestor de continguts web amb software lliure dissenyat i programat per al desenvolupament de webs, Intranets i Extranets. És flexible, escalable i molt robust. TYPO3 és més que un CMS, és un entorn complet on hi podràs desenvolupar totes les teves aplicacions web recolzant-te en els seus mòduls de gestió d'usuaris, control de les sessions, capacitat per afegir els teus propis plugins i entorn intuïtiu per canviar els continguts del teu site.

Existeixen moltes solucions per gestionar continguts web basades en programari lliure, pero cap de tant escalable i robusta com TYPO3.

TYPO3 esta fet en llenguatge PHP i utilitza MySQL com a base de dades relacional de programari lliure (també és possible utilitzat PostgreSQL i Oracle). És fàcil estendre les seves funcionalitats a través d'extensions de codi independents. Ara mateix existeixen al repositori www.typo3.org més 4000 disponibles per a tothom. Busca la que necessites, segur que la trobes!