Skip to main content

POLÍTICA DE COOKIES

1. Finalitat de les dades recaptades i CONSENTIMENT al tractament.

Conforme allò previst en l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que, mitjançant els formularis de registre de la web, es recapten dades, que s'emmagatzemen en un fitxer, amb l'exclusiva finalitat d'enviament de comunicacions electròniques, tals com: tractament dels formularis rebuts sobre la recepció de manuscrits, formularis rebuts sol·licitant l'autorització per a l'ús d'informació de la web, enviament de butlletins (newsletters), noves entrades (posts), subscripció de fòrums o xats situats a la web, així com altres comunicacions que serialnet.net entén interessants per als seus usuaris.

Els camps marcats com d'emplenament obligatori, són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

El portal del qual és titular SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes al mateix. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, quan navegui per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

L'acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s'entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC – de l'article 6 de la LOPD– de l'usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document.

2. Compliment de la normativa d'aplicació.

serialnet.net compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei Orgànica i altra normativa vigent i d'aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Així mateix, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'usuari per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

En compliment de l'establert en la LOPD, li informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l'usuari consenteix el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'usuari podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions prevists més endavant en l'apartat “Exercici de Drets ARCO”.

3. Mesures de Seguretat.

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l'Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del seu Reglament de desenvolupament.

Així mateix, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per tal d’assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

4. Exercici de Drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Aquells usuaris que hagin facilitat les seves dades a través de la web www.serialnet.net, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL amb la referència “Protecció de dades. ARCO/ serialnet.net”, especificant les seves dades, i acreditant la seva identitat en la següent adreça:

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL
c/ Casp, 108 6è
08010 Barcelona. Espanya

També podrà exercitar els drets ARCO, a través del correu electrònic: info@serialnet.net

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL podrà revelar qualsevol informació, incloent dades de caràcter personal, que consideri necessària per donar compliment a les obligacions legals.

5. Finalitats

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL serà responsable de tractar les següents dades personals i per a les següents finalitats.

Dades Personals

Dades personals que l'usuari faciliti en registrar-se o en subscriure's a la publicació que es tracti així com aquells que es generin durant la seva navegació pel lloc web.

L'usuari ha de facilitar informació veraç relativa a les seves Dades Personals i mantenir-los actualitzats (per comunicar qualsevol modificació, veure secció ARCO en el punt anterior).

Finalitats

  • Gestió i control del registre de l'usuari a la web i de qualsevol sol·licitud, subscripció o una altra comunicació que l'usuari realitzi en el lloc web, de conformitat amb els termes i condicions aplicables en cada cas i aquesta política.
  • Gestió i control de les seves preferències de publicitat que vosté ha d'indicar quan es registri i que podrà modificar a qualsevol altre moment posterior (veure ARCO). Si les preferències indiquen "sí", SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL podrà dur a terme accions comercials per als usuaris (personalitzades o no al seu perfil (*) -per mitjans electrònics o no- sobre productes, serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web, o per tercers.

(*) Anàlisi de les necessitats, gustos i preferències de l'usuari per dissenyar i oferir-li aquells continguts, productes i serveis que siguin del seu interès.